Astro Rapport

Astro Rapport er det mest dekkende norske magasinet innen både astronomi og romfart. Det blir gitt ut fire ganger i året med 60 sider i hver utgave.

En stor del av bladet dekker nyheter, de siste resultatene innen astronomi og romfart. En annen del går mer i dybden med større artikler som går «bak nyhetene». En spesiell del er tilegna opplæring; forklaring av hvordan og hvorfor ting er som de er. Den siste av hoveddelene dekker amatørastronomene; med tips om hva en kan observere, og presentasjoner av amatørobservasjoner. I tillegg er det mindre seksjoner med foreningsnyheter o.l.

Den eneste måten å abonnere på Astro Rapport på er å bli medlem i DSE eller en av våre samarbeidsforeninger (GoTAF, AiA og BAF).

Utgivelsesplan 2020

  1. Slutten av 1. kvartal
  2. Slutten av 2. kvartal
  3. Slutten av 3. kvartal
  4. Slutten av 4. kvartal

Arbeidet med Astro Rapport foregår på frivillig basis, uten noen form for kompensasjon til redaksjonsmedarbeiderne. Datoene i utgivelsesplanen angir hva vi håper å oppnå, men kan ikke garanteres med 100 % sikkerhet.

Astro Rapport publiseres også i digital form. Digitalutgaven er imidlertid ikke tilgjengelig for øyeblikket, da vi holder på å endre løsning for digital publisering av bladet. Vi håper å være tilbake om ikke så lenge.