DSE Ekspedisjon 2022

Astronomi og romfart i Nord-Norge

10. – 17. september

Påmelding

Kort om ekspedisjonen

DSE arrangerer en ekspedisjon til Nord-Norge i 2022 med hovedformål å besøke norske sentra for utforskning av ionosfæren og rom-virksomhet. Vi legger opp til at astronomi- og rom¬fartsinteresserte skal kunne få sett og opplevd attraktive deler i Nord-Norge, inklusive mye av landsdelens storslåtte natur, med en førsteklasses turbuss.

Turen finner sted 10. – 17. september og starter i Tromsø. Etter diverse besøk i Tromsø kjører vi sørover med nok et par stopp på faglige reisemål, før vi ender opp på rakettskytefeltet på Andøya. Etter et par dager der drar vi til Lofoten der vi skal konsentrere oss om naturseverdigheter og kulturelle reisemål. Turen avslutter i Evenes.

Satellittstasjonen i Tromsø

Vårt faglige hovedreisemål i Tromsø er Kongsberg Satellite Services AS (KSAT). Dette norske selskapet driver verdens største anlegg for nedlesning av satellittdata. Det dreier seg hovedsakelig om jordobservasjonsdata, data fra forskjellige typer instrumenter som kontinuerlig tar bilder av Jorden og gjør forskjellige målinger. De fleste av disse satellittene går i polare baner, og da vil nedlesningsstasjoner på høye breddegrader (langt nord eller sør) som kan «se» flest mulig av passeringene av polområdene, ha en fordel siden man kan lese ned data fra de fleste omløpene. KSAT har spesialisert seg på dette og driver stasjoner bl.a. i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. Hovedkontoret er i Tromsø.

Skibotn og Ramfjordmoen

Første stopp etter Tromsø er Skibotndalen. Observatoriet i Skibotn ble bygget av Universitetet i Tromsø for forskning og under-visning. Universitetet la ned sin virksomhet der rundt 2004, og driften ble etter hvert overtatt av Tromsø Astronomiforening (TRAF). Det opprinnelige teleskopet hadde en diameter på 50 cm og brennvidde på 5 m (f/10). TRAF har etter hvert byttet det ut med et mer hensikts-messig teleskop.

Turen videre går til Ramfjordmoen forsknings-stasjon, der vi finner et av de største radar-anleggene for utforskning av ionosfæren. Det er en samling avanserte instrumenter med EISCAT-radarene som det mest iøynefallende. Til sammen gjør de Ramfjordmoen til en av verdens viktige baser for atmosfæreforskning. Med Ramfjordmoen forskningsstasjon videre-fører Universitetet i Tromsø den hundreårige tradisjonen som Tromsø har med utforskning av nordlyset og de høyeste lagene i Jordens atmosfære.

Andøya Space

Andøya Space AS, tidligere Andøya Space Center og Andøya Rakettskytefelt, er et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger, samt nå også droner. Andøya Space er lokalisert i Oksebåsen på Andøya, som ligger 5 km sørvest for Andenes. Anlegget er også utstyrt med en rekke bakkeinstrumenter som benyttes i utforsk-ningen av det nære verdensrom. Det fokuseres særlig på den polare atmosfæren i høyde-området mellom 70 og 2 000 kilometer. Ved årsskiftet til 2012 var det sendt opp mer enn 1000 raketter fra rakett-skytefeltet.


Andøya Space er en av Nord-Norges mest høyteknologiske bedrifter og har 110 ansatte. Laser-stasjonen ALOMAR (Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research) er en del av senteret.

Lofoten

Lofoten strekker seg ut i havet, hvor store og små øyer ligger som vakre perler på en snor, med majestetiske fjell som stiger rett opp av havet. Lofoten ligger i Nordland fylke på 67. og 68. breddegrad.

Foreløpig detaljert program

Dag 1 – lørdag 10. september:

Dag 2 – søndag 11. september:


Dag 3 – mandag 12. september:

Dag 4 – tirsdag 13. september:

Dag 5 – onsdag 14. september:

Dag 6 – torsdag 15. september:

Dag 7 – fredag 16. september:

Dag 8 – lørdag 17. september:

Pris (pr. pers.) og betingelser

Påmelding

Påmeldingsskjema vil bli lagt inn her. Inntil videre kan du melde deg på ved å sende en e-post til . Oppgi følgende info:

 Ja, jeg melder meg på DSE Ekspedisjon 2022

Jeg er interessert i følgende:
 Ønsker enkeltrom
 Ønsker dobbeltrom, deler, helst rom med: ……………………………………............
 Jeg har innbetalt depositum til DSEs konto (se nedenfor)

Navn: ......................................................................................................................................

Gateadresse:............................................................................................................................

Postnr.: ……………………………………........................ Poststed:.........................................

Tlf.nr. mobil:................................ E-post:.................................................................................

Påmeldingen er kun gyldig etter at et påmeldingsgebyr på kr. 500 (pr. pers.) er innbetalt til DSE på kontonr. 2480.57.23390. Medlemmer i DSE vil frem til påmeldingsfrist bli gitt førsteprioritet om turen blir overtegnet. Om man ikke får plass, vil gebyret bli refundert i sin helhet. Gebyret vil ellers ikke bli refundert selv om man melder seg av.

Påmelding sendes til Deep Sky Exploration, Postboks 2028, 3202 Sandefjord
eller som e-post til . Informasjon om DSE og medlemskap på www.dse.no.

Frist for påmelding: 1. august 2022.
Begrenset antall plasser. Plassene tildeles i påmeldingsrekkefølge og med prioritet for medlemmer av DSE (for medlemskap, se www.dse.no).