Program

Koronaviruset påvirker aktiviteten i DSE

DSE støtter opp om myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Inntil videre avlyses observasjonssamlingene på NOVA, mens medlemsmøtene vil bli holdt digitalt. 

Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, men vil følge utviklingen nøye og eventuelt justere programmet i henhold til myndighetenes anbefalinger.

(Med forbehold om endringer)