Program

DSE har gjennom hele pandemien støttet opp om myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. I ferd med at koronarestriksjonene oppheves, vil vi gå stadig mer tilbake til fysiske møter. Vi vil imidlertid også søke å opprettholde et digitalt tilbud til medlemmene våre. 

(Med forbehold om endringer)