Informasjonsvirksomhet

Et viktig grunnlag for DSEs vekst har vært å gjøre seg kjent gjennom media. Derfor fikk DSE allerede i 1984 en informasjonsansvarlig (den gang het det PR-leder). DSE har nesten hvert år gjennom sine 25 år dukket opp i en og annen avis.

Faksimile av Vi Menn's reportasje
Faksimile av Vi Menns reportasje "Århundrets Kometshow" 8. april 1996

Etter hvert ble det også radio, og noen TV-innslag er det også blitt. De største mediahøydepunktene er nok førstesideoppslaget i Sandefjords Blad av åpningen av undertegnedes observatorium i Sandefjord noen måneder etter at DSE ble grunnlagt (et innslag som gjorde DSE raskt kjent), etableringen av NOVA presentert i Aftenposten i januar 1991 på bakre omslagsside, tre siders fargereportasje i Vi Menn samme år, innslag på NRK TV Redaksjon 21 om komet Hale-Bopp i 1997, nok et innslag i Vi Menn i 1996 – nå om komet Hyakutake observert fra NOVA, en 3 siders reportasje i det internasjonale tidsskriftet Sky & Telescope i juninummeret 1998 i forbindelse med DSEs 20 års-jubileum, innslag i NRK radios Verdt å vite spesial i 2000 og reportasje på TV i NRK1s Norge Rundt i 2003.

Faksimile fra NRKs Norge Rundt
Faksimile fra NRKs Norge Rundt 31. januar 2003

Loading ...