Kort om DSE

DSE LogoDeep Sky Exploration (DSE) er en interesseforening for astronomi og romfart. Vi utgir Astro Rapport, det største bladet i sitt slag i Norge, vi står for en rekke typer medlemsarrangementer og vi driver det største amatørobservatoriet i landet. Med to medlemskategorier kan du velge medlemskap alt etter hvor aktiv du vil være.

DSE ble stiftet av fem gode venner ved Sandefjord gymnas 1. mai 1978 og utviklet seg etter hvert fra en beskjeden amatørvitenskapelig diskusjonsgruppe til en forening med romfartsprosjekt, utgivelse av tidsskrift, observatorium, ekspedisjoner verden rundt og en hel rekke andre aktiviteter. Foreningens hovedbase er fremdeles Sandefjord, og hovedtyngden av aktivitetene våre foregår i Vestfold, men vi har medlemmer fra hele landet og samarbeider også tett med astronomiforeninger andre steder i Norge.

Les mer om DSEs historie her.

Bladet Astro Rapport

Astro Rapport Nr. 3/2019

Dette er for mange det viktigste medlemstilbudet og årsak til at vi har medlemmer over hele landet. Fire ganger i året utkommer bladet med ca. 60 fargesider fullpakket med stoff om astronomi og romfart. Vi forsøker å bringe en balansert dekning av det skjer innenfor de to beslektede fagfeltene gjennom nyhetsnotiser, dybdeartikler, amatørstoff og reportasjer fra lokalforeningers virksomhet. Du finner altså artikler om alt fra de siste oppdagelser og bragder til stoff om og fra amatørastronomer, inklusive tips om hva du selv kan observere på himmelen.

Les mer om Astro Rapport her.

Arrangementer

DSE arranger jevnlig medlemsmøter og andre arrangementer. Omtrent hver måned arrangerer vi enten møte med foredrag eller såkalt «åpent hus». Som foredragsholdere har vi ofte besøk av eksperter som er flinke formidlere av sitt arbeid innenfor astronomi eller romfart. Åpent hus er en type sammenkomst med fokus på det sosiale for en hyggelig prat og god mat. 

Videre arrangerer vi observasjoner på foreningens observatorium omtrent en gang i måneden. I vinterhalvåret observasjonskvelder og om sommeren solobservasjoner. 

Innimellom har vi også ekskursjoner til f.eks. observatorier eller romfartsbedrifter, og vi arrangerer dessuten turer verden rundt for å se solformørkelser, besøke ledende observatorier, besøke romfartssentra eller rett og slett observere fenomener eller deler av himmelen vi ikke kan se fra Norge. På disse turene tar vi oss også tid til å få med oss noen av de viktigste turistmålene. 

Foreningen har dessuten tre aktivitetsgrupper, hvorav to er observasjonsgrupper ved NOVA (se nedenfor) og den tredje er for spesielt romfartsinteresserte.

Les mer om arrangementene våre her.

Astronomisk observatorium

Foreningen har bygget opp sitt eget astronomiske observatorium, NOVA. Observatoriet ligger på en fjelltopp i det indre Vestfold med nær fri horisont i alle retninger og i god avstand fra lysforurensning. Der har vi to observasjonsbygninger og en oppholds- og overnattingsbygning. NOVA er utstyrt med tre store speilteleskoper, ett med diameter på 50 cm og to andre med diametere på 40 cm. Alle tre teleskopene er datastyrte og kan dermed selv lete opp tusenvis av objekter på himmelen. I tillegg har vi flere mindre spesialteleskoper og diverse tilleggsutstyr, bl.a. CCD-kameraer med filterhjul og spektrograf. Med ditt eget kamera kan du dessuten ta praktfulle bilder gjennom teleskopene av alt fra Månen og planeter til fjerne galakser. NOVA arrangerer kurs for de som ønsker å bruke observatoriet på egenhånd, og vi har faste observasjonskvelder og solobservasjoner om man bare vil komme og ta en titt sammen med andre. For aktive amatørastronomer anbefales å bli med i en av observasjonsgruppene (astrofoto eller astrofysikk).

Les mer om NOVA her.

To typer medlemskap

Fra medlemsmøte i juni 2020

Vi har alle kategorier av medlemmer i foreningen vår, fra de som er med mest for bladets skyld og kanskje et og annet arrangement, til dem som dyrker astronomi eller romfart som en stor hobby. Uansett finner man lett sin plass i DSE ved å delta på så mye man vil så ofte man vil. For den som har astronomi og romfart som hobby, f.eks. gjennom virke som aktiv amatørastronom, anbefaler vi medlemskap type 1. Da får man full tilgang til alle foreningens tilbud, ikke minst observatoriet. Gjennom bestått opplæring kan man få tilgang til hele instrumentparken på NOVA. Om man vil begrense seg til å være leser av bladet og delta på de vanlige arrangementene, så er medlemskap type 2 tingen. Og er man flere interesserte i samme husstand finnes det også et husstandsmedlemskap, medlemskap type 3, som gir tilgang til medlemsarrangementene.

Les mer om medlemskap her.

 

Se 'live' video fra solformørkelsen i USA

 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...