Observatoriets instrumenter

Vega

Vega-bygningen er utstyrt med to 40 cm Meade LX200 schmidt cassegrain-teleskoper. Teleskopene har fått navnene Vega Nord og Vega Syd etter sin plassering i observasjonsrommet. Begge teleskopene har brennvidde på 400 cm og dermed åpningsforhold på f/10. Optikkens teoretiske oppløsning er 0,28 buesekunder. Teleskopene er utstyrt med datastyring og integrerte kataloger over de vanligste objekter. Med få tastetrykk finner teleskopene selv tusenvis av objekter.

Observatoriebygningen Vega med de to 40 cm Meade-teleskopene.

Teleskopene er spesielt utstyrt for visuelle observasjoner og astrofotografering. Det finnes seks okularer av typen Radian og Panoptic med fra 10 til 35 mm brennvidde. De gir forstørrelser mellom 115 og 400 ganger. Med en såkalt mikrofokuser, motorstyrt finjustering av fokus, får man sylskarp innstilling av fokus. Okularholderne tar både 1,25’’ og 2’’ okularer. Med T-adapter kan man montere på DSLR-kamera.

Vega Syd er utstyrt med en såkalt rigg der forskjellig slags instrumentering kan monteres. Riggen er parallell med teleskopet slik at instrumenter som monteres der peker i nøyaktig samme retning som teleskopet. Teleskopet fungerer da som et guideteleskop og en instrumentplattform. Kameraer kan monteres direkte på riggen for fotografering med kameraobjektiver. For store kameraobjektiver finnes det en støttemekanisme.

Det største rigginstrumentet er en William Optics FLT 132 APO refraktor. Den har brennvidde på 925 mm og åpning på 132 mm. Refraktoren har dermed et åpningsforhold på f/7. Det kan brukes visuelt og fotografisk, og er med sin presise optikk spesielt egnet for fotografering av større felt på himmelen.

Observatoriebygningen er også utstyrt med en Quantum 6 20/26/32 x 88 SemiApo prismekikkert med 90° innsyn. Den er spesielt egnet for store deep-sky-objekter og kometer.

Vega Syd-teleskopet med William Optics-refraktoren montert på.

Phoenix

Phoenix-bygningen er utstyret med et 51 cm PlaneWave CDK20 teleskop («Phoenix-teleskopet»). Det har brennvidde på 345 cm og dermed åpningsforhold på f/6,8. Teleskopet er utviklet av to av de tidligere ledende teleskoputviklerne ved Celestron som dannet sitt eget firma, PlaneWave Instruments, og laget et neste generasjons teleskop for «avanserte amatører» og mindre, profesjonelle observatorier. Det optiske systemet er spesialutviklet for å gi et nærmest perfekt bildefelt for store CCD-kameraer. Avbildningen er betydelig bedre enn selv Ritchey-Chrétien-systemet, som er det mest utbredte blant profesjonelle teleskoper. Phoenix-teleskopet er spesielt utstyrt for astrofysiske observasjoner av typen fotometri, astrometri og spektroskopi. Teleskopet kan også brukes til visuelle observasjoner og fotografering med DSLR-kamera.

Phoenix-teleskopet med spektrograf (SGS) og CCD-kamera (ST-7). I bakgrunnen konsollen man kan styre teleskopet fra.

Fotometri og astrometri utføres med et SBIG (Santa Barbara Instrument Group) ST-8 modell XME CCD-kamera. Det er utstyrt med en CCD-brikke på 1530 × 1020 piksler og en mindre til guiding. Under opptak «låser» kameraet seg til en stjerne ved hjelpe av guide-CCDen. Ved bruk til astrometri bestemmer man et objekts posisjon så nøyaktig som mulig på CCD-brikken, som har detektorer (piksler) på størrelse 9 × 9 mikrometer. Lyset fra en stjerne eller et annet (punktformet) objekt fordeler seg da over en liten gruppe piksler. Ved hjelp av programvare interpolerer man seg fram til en så nøyaktig posisjon som mulig.

ST-8 er også utstyrt med et SBIG CFW10 filterhjul som har ti filterposisjoner. Filterhjulet har UBVRI-filtre (ultrafiolett, blått, visuelt [gult], rødt og infrarødt) for fotometri. Med disse filtrene kan fysiske og kjemiske forhold i stjerner og andre objekter bestemmes. Teknikken er særlig egnet for studium av variable stjerner. I tillegg er filterhjulet utstyrt med RGBC-filtre (rødt, gult, blått og klart) for bildeopptak. Filtrene for fotometri er smalbåndede, mens de for bildeopptak har større båndbredde. Det klare filteret er der for å gi samme brytning og dermed fokus. Filterhjulet er også utstyrt med et 4,5 nm hydrogenalfafilter for fotografering av H II-regioner.

 

ST-8 CCD-kamera med CFW10 filterhjul

Spektroskopi utføres med SBIG SGS (Self-Guiding Spectrograph), en spektrograf bygget for bruk sammen med enten ST-7 eller ST-8. Kameraet måler spekteret på bilde-CCD-brikken, mens guide-CCD-brikken brukes til å følge objekter. Vi bruker normalt observatoriets ST-7XME permanent montert til SGS. Spektrografen er utstyrt med to høyoppløselige gitre på 600 og 1800 linjer/mm. En spesielt innovativ teknisk løsning ved SGS er at man med guide-CCD-brikken kan se spalten i spektrografen, noe som gjør det langt lettere å plassere spalten på objektet der det skal gjøres opptak av spekteret. Spektrografen kan kalibreres med en spesiell natrium-kvikksølv-lampe med sterke emisjonslinjer. Spektrografen vil da kunne brukes som et kalibrert spektrometer.

SBIG SGS og ST-7 som sammen fungerer som en selvguidende spektrograf

Ta kontakt!

Rune Solberg (observatorie-leder)

33 46 14 46

Loading ...