Program for 2020

Koronaviruset påvirker aktiviteten i DSE

For å støtte opp om myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, avlyser DSE nå alle kommende medlemsarrangementer. Foreløpig avlyser eller utsetter vi alle medlemsarrangementer ut mai, men dette kan endre seg avhengig av hvilke råd som blir gitt av helsemyndighetene. 

Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, men vil følge utviklingen nøye. Vi vil også vurdere alternative (digitale) møteformer.

(Med forbehold om endringer)
 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...