Program

Koronaviruset påvirker aktiviteten i DSE

DSE støtter opp om myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Inntil videre avlyses observasjonssamlingene på NOVA, mens medlemsmøtene vil bli holdt digitalt. 

Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, men vil følge utviklingen nøye og eventuelt justere programmet i henhold til myndighetenes anbefalinger.

(Med forbehold om endringer)
 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...