Observatoriets historie

DSE begynte allerede i 1984 å legge planer for et observatorium langt borte fra den lysforurensing fra byene i Vestfold. Det begynte med leting etter gode steder i de indre deler av Vestfold, og i løpet av en toårsperiode ble mer enn 30 steder inspisert. Etter den første utvelgingsprosessen sto man igjen med fem mulige steder for mer inngående vurdering.

Opprinnelig var planen først å montere noen permanente pilarer for teleskop på det best egnede stedet og så gradvis ved påbygninger å ende opp med et fullt ferdig observatorium. Men allerede i mai 1986 bestemte DSE seg for å bygge et komplett observatorium med skyvbart tak og et oppvarmet siderom.

Motivasjonen for det endelige valget av sted, Gåsåsen nær Hvarnes, var stor vekt på at stedet måtte ligge langt nok borte fra de nærmeste byenes lysforurensning og samtidig nær nok til tettstedene der folk flest bor. Gåsåsen er en fjelltopp med nærmest fri sikt ned mot horisonten i alle retninger og med god bilvei.

Syv måneder etter at stedet ble valgt og bare fem måneder etter det første spadetaket, ble de første observasjonene utført med observatoriets teleskoper som den gang var 20 cm i diameter. Samtidig som en nå kunne utføre observasjoner, ble observatoriet fullført med alle nødvendige detaljer i løpet av de neste seks månedene.

Vega under bygging i 1986. Skyvetaket er nettopp løftet på plass, og vegger og tak i siderommet er under montering.

Denne første bygningen, som senere fikk navnet Vega, startet en ny æra for DSE-medlemmene som nå kunne foreta observasjoner under svært gode forhold. Etter en tid begynte de aktive medlemmene å savne et overnattingssted for å kunne oppholde seg ved observatoriet flere dager i strekk. Siderommet til Vega var for lite til slikt.

Samtidig med ønsket om et overnattingssted kom også idéen om å flytte Rune Solbergs observatoriebygning med kuppel, som lå rett utenfor Sandefjord by, til NOVA. Disse nye ideene utviklet seg videre til det som senere ble betegnet som Phoenix-prosjektet der en også inkluderte en moderniseringsplan for observatoriet og innkjøp av et 40 cm newton-teleskop.

En arbeidsbrakke ble innkjøpt som overnattingssted. I løpet av sommeren 1988 ble både arbeidsbrakken og det gamle observatoriet pusset opp. Fundamenter for overnattingshytten og teleskopbygningen ble satt opp i løpet av høsten. Like før jul, samme år ble begge bygningene transportert opp til området og satt på plass ved hjelp av et helikopter. Observatoriet fikk senere navnet Phoenix og brakken fikk navnet Sirius.

Den offisielle innvielsen av observatoriet fant sted 20. oktober 1990. Kommunale representanter fra de nærmeste byene Sandefjord og Larvik trykket på knappen for å starte den første operasjonelle observasjonen med det nye Phoenix-teleskopet. NOVA fikk mye publisitet fra åpningen med store overskrifter i flere aviser. Observatoriet ble snart et velkjent sted for alle astronomiinteresserte i Vestfold og endog resten av Norge.

Fra innvielsen av NOVA 20. oktober 1990. Representanter fra Sandefjord og Larvik kommuner åpnet observatoriet.

Både Vega og Phoenix har blitt videreutviklet siden innvielsen. Nye og større teleskop ble installert i Vega i 1990 og 1992, henholdsvis en Celestron 35 cm og en Meade 25 cm. Begge er av typen schmidt-cassegrain. Ett av de først 20 cm-teleskopene ble tatt bort, mens det andre fortsatt var i bruk påmontert et 14 cm schmidt-kamera. I Phoenix-bygningen ble både teleskopet og kuppelen mer automatisert.

Høsten 2006 var det innbrudd i observasjonsbygningene. Celestron 35 cm-teleskopet ble stjålet sammen med mesteparten av ekstrautstyret for visuelle og fotografiske observasjoner. Tyveriet utløste en fornyelsesprosess for hele NOVA. De nåværende 40 cm Meade-teleskopene ble anskaffet i 2007. Med så store teleskoper måtte antall teleskoper i bygningen reduseres fra tre til to. To nye og mer solide fundamenter og teleskopsøyler ble bygget. Okularer og det meste av annet ekstrautstyr måtte også anskaffes.

De nye datastyrte teleskopene med såkalt go-to-funksjonalitet som med innebygget datastyring kunne lete opp tusenvis av objekter, var en stor suksess. Dette utløste også en fornyingsprosess for Phoenix der man gikk til innkjøp av et 50 cm PlaneWave-teleskop i 2008.  Det ble også anskaffet en Meade-montering av samme type som i Vega, som ble ombygget til 50 cm-teleskopet. Nytt fundament måtte også lages til det større teleskopet. Som en del av fornyelsesprosessen ble Phoenix da spesielt tilrettelagt for astrofysiske observasjoner.

Etter fornyelsen av Vega i 2007 (venstre) og Phoenix i 2008 (høyre) startet en ny tidsalder på NOVA med store og moderne teleskoper.

Ta kontakt!

Rune Solberg (observatorie-leder)

33 46 14 46

Loading ...