Helgesamlinger

Siden 1986 har DSE arrangert årlige helgesamlinger for medlemmene. For tiden er den viktigste samlingen Stjernetreff. Arrangementet legges til en helg på høsten med mulighet for overnatting.

På Stjernetreff stiller foredragsholdere for å presenterer spennende temaer innen astronomi og romvirksomhet.

Både profesjonelle fageksperter og amatører er foredragsholdere. I tillegg er Stjernetreff en sosial sammenkomst hvor erfaringer og ideer utveksles mellom medlemmene, ikke minst blant amatørastronomer. Deltakere som har teleskop, oppfordres også til å ta med dette, og vi forsøker å legge til rette for observasjoner dersom været tillater det.

Loading ...