Om Astro Rapport

Bladet Astro Rapport er for mange det viktigste medlemstilbudet og årsak til at vi har medlemmer over hele landet. Det kommer ut fire ganger i året med 60 sider fullpakket med stoff om astronomi og romfart. En betydelig del av bladet er nyheter fra forskningsfronten. Nyhetene skal dekke perioden fra forrige utgivelse, men vi legger vekt på å få med noen helt ferske nyheter i hvert nummer. I tillegg til nyhetsartikler, har bladet også en god del artikler av varierende lengde om aktuelle temaer. Dette er hovedsakelig artikler skrevet av medlemmer i en av foreningene. Av og til har vi korte og enkle artikler, andre ganger har vi litt større artikler som går mer i dybden, slik at alle skal kunne lære noe av å lese bladet. Vi prøver også å få med artikler som passer for barn.

I bladet vil du også finne en betydelig mengde amatørstoff. Her kan man finne ut hvilke av planetene som er synlige, og lese om aktuelle stjernebilder og deep-sky-objekter man kan se på. I tillegg legger vi vekt på å få inn rapporter fra medlemmene. Alle er velkomne til å sende inn rapporter om noe de har holdt på med i det siste, bilder de har tatt, eller om de har sett måneformørkelser eller andre fenomener på himmelen. 

Til slutt har vi også en egen spalte med nytt fra foreningene. Her kan man lese om lokalforeningenes møter, observasjonskvelder og andre ting som foreningene arrangerer.

Astro Rapport lages i samarbeid av foreningene Deep Sky Exploration, Bergen Astronomiske Forening, Astronomiforeningen i Agder og Gjøvik og Toten Astronomiske Forening. Alle foreningene bidrar til innholdet i bladet. Bladet lages på dugnad av spalteredaktører fra foreningene, og mesteparten av innholdet er skrevet av medlemmene. Bladet utgis fire ganger i året, og vi forsøker å få til så regulær utgivelse som mulig med utsendelser i april, juli, september og november.

Klikk på bildet under for å lese et eksemplar i en ny fane:

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...