Medlemsmøter

DSE arrangerer to typer medlemsmøter, møter med foredrag og åpent hus. Møter med foredrag arrangeres i et foredragslokale vi leier for anledningen og med ekstern eller intern foredragsholder som snakker om et attraktivt tema innen astronomi eller romvirksomhet.

Åpent hus er en sammenkomst hjemme hos et medlem med mer fokus på det sosiale. På disse møtene tar vi gjerne opp et diskusjonstema, kanskje også med et medlem som gir en innledning til temaet. Normalt arrangeres det medlemsmøte med foredrag og åpent hus annenhver gang. Møtene arrangeres i Vestfold. Blant temaene vi tar opp på møtene er amatørastronomi, utforskning av Solsystemet med romsonder, bemannet romfart og astronomenes utforskningen av Universet generelt.

Loading ...