Arrangementer
Romvær

Foredrag av Rune Solberg, Norsk regnesentral/DSE

Foredraget vil bli holdt på Holms og vil også bli strømmet live

Fredag 24. april 2020 var det 30 år siden romteleskopet Hubble ble skutt opp. Ideene om et romteleskop går rundt 100 år tilbake, mens amerikanernes løp frem til Hubble Space Telescope kan spores tilbake til 1947. Det ble en broket vei fram til oppskytningen i 1990.Teleskopprosjektet var nær ved å bli kansellert flere ganger ettersom tekniske og økonomiske utfordringer tårnet seg opp. Det ble ikke bedre da man etter oppskytning oppdaget at Hubbles bilder ikke var i fokus. Men teleskopet fikk «briller», og det ble gjennom fem vedlikeholdsferder med romferger oppgradert til «et helt nytt teleskop» flere ganger. Muligheten for vedlikehold og oppgraderinger har vært nøkkelen til Hubbles suksess. Det er intet annet romteleskop man har fått til dette på samme måte.

I løpet av det siste året har foredragsholder gravd litt ekstra i Hubbles historie og er blitt stadig mer fascinert over historien rundt det som kanskje er det viktigste teleskopet siden Galileo Galileis første teleskop i 1609. Hubble har bidratt til mengder av viktige vitenskapelige oppdagelser så vel som at det har totalt forandret vår visuelle forestilling av Universet gjennom spektakulære bilder.

Rune Solberg er sjefsforsker ved Norsk Regnesentral (NR) der han leder Seksjon for Jordobservasjon. På fritiden har DSE vært hans viktigste fritidsaktivitet der han var formann i en årrekke, redaktør for Astro Rapport og nå leder av observatoriet NOVA.

Velkommen til et spennende foredrag!

Vi gjør oppmerksom på at anbefalte smittevernstiltak vil bli gjennomført under møtet (registrering av deltakere, avstand på minst 1m og håndrens).