Sesongstart med Perseidene!

Vi følger tradisjonen og innleder ny sesong observasjonssesong på NOVA med meteorsvermen Perseidene. I mange år har vi gjort meteortellinger og hatt en stemningsfull opplevelse på terskelen av en ny sesong med mørke netter på NOVA. I år er forventet maksimum kl. 3 natten til 13. august. Vi starter fredag 12. august fra kl. 21.30, med lørdag 13. august kl. 21.30 som reserve. Vi tar med oss strandstoler og teller antall stjerneskudd per time, tellestart kl. 22.00.

Perseidene skyldes kometen Swift-Tuttle. I kometens bane ligger det en sverm av partikler (de fleste mindre enn et sandkorn), og vi opplever disse som stjerneskudd når Jorden krysser kometens bane og partikler med stor hastighet treffer atmosfæren og dels brenner opp. Partiklene er spredt utover i et bredt belte slik at stjerneskudd fra Perseidene kan ses i et ganske vidt tidsrom omkring natten til 13. august, da stjerneskuddhyppigheten er størst med 80-100 meteorer i timen (som kan ses under gunstige forhold). Svermen har fått navnet sitt fordi den stråler ut fra stjernebildet Perseus (egentlig mellom Perseus og Kassiopeia). Konvergenspunktet den stråler ut fra, kalles svermens radiant. Svermen har blitt observert i ca. 2000 år.

En fin måte å observere stjerneskudd på er å ligge i en strandstol slik at man ser en stor del av himmelen på en gang. Vil man gå litt vitenskapelig til verks, kan man telle antall meteorer per time. Dette gir informasjon om tettheten av partikler i kometbanen. Fotografering av meteorer kan gjøres med kamera på stativ rettet nær radianten og eksponering på ett minutt eller mer. Når et stjerneskudd observeres i bildefeltet, noteres tidspunktet og eksponeringen avsluttes.

Månen er dessverre nesten full under årets sverm, så den vil nok redusere antall synlige stjerneskudd en del.

Ta med strandstol, og gjerne kamera og stativ om du har, samt mat og drikke! Vi forsøker oss med en stemningsfull og bekvem meteorkveld.

- Rune Solberg

Ta kontakt!

Rune Solberg (observatorie-leder)

33 46 14 46

Loading ...