NOVA-Treff 2022 på Gavelstad

NOVA er en av hjørnestenene i DSEs virksomhet. Siden innvielsen i 1990 har observatoriet gitt oss gode opplevelser og dypere innsikt i Universet. Nå utvider vi NOVA med en ny og mye større bygning der vi kan samles, ha arrangementer og overnatte. På NOVA-Treff 2022 på Gavelstad lørdag 3. september fikk vi høre mer om dette og aktiv amatørastronomi generelt – fra det enkle til det mer utfordrende. Presentasjonene hadde i hovedsak tilknytning til NOVAs virksomhet, men alle aktive amatørastronomer hadde glede og nytte av presentasjonene som ble gitt av aktive amatører på sine spesialområder. Mange tok også med teleskop og utstyr til teleskop! Det er alltid en suksess å diskutere rundt slikt under minglingen.

NOVA-Treff 2021 var en ubetinget suksess, og nytt arrangement ble etterspurt i år. Vi har derfor lagt opp til NOVA-Treff som et fast arrangement på høsten. Stjernetreffet er flyttet til våren for å få litt tid mellom arrangementene.

Årets arrangement bestod av en rekke spennende foredrag, samt verdifull utveksling av erfaringer mellom aktive amatører i pausene mellom foredragene. Mange hadde tatt med seg mye av utstyret sitt. Det var imponerende å se hvor avanserte enkelte har blitt med bl.a. automatiserte observasjoner og bygging av eget utstyr.

Program:

11.00-11.30: Registrering/innsjekking

11.30-12.00: NOVA – en statusoppdatering, Rune Solberg

12.00-12.15: Nytt fra Gruppe for astrofoto ved NOVA, Nikolai Hansen

12.15-12.30: Nytt fra Gruppe for astrofysikk ved NOVA, Rune Solberg

12.30-13.00: Fotografering av supernovaer, Øyvind Kristiansen

13.00-14.00: Lunsj (salongen)

14.00-14.30: Fokus på himmelbegivenheter: Valg av sted og utstyr, Oddleiv Skilbrei

14.30-15.00: Hva forteller mønstre rundt nedslagskratere på Månen, Lewis Houck

15.00-15.30: Deep sky astrofoto fra Lier, Emanuele Bergamaschi

15.30-16.00: Pause og mingling rundt teleskoper

16.00-16.30: Demonstrasjon av «Ildkule» - portal for meteorobservasjoner, Nikolai Hansen

16.30-17.00: Teleskopbygging: Tommesyke med ti tommeltotter, Ragnar Aas

17.00-17.30: Mikrokontrollstyring av teleskop med eksempel fra Skibotn, Ketil Vegum

17.30-19.00: Pause og mingling rundt teleskoper

19.00-20.30: Middag (salongen)

21.00: Utflukt til NOVA med observasjoner og omvisning. Alternativt program ved dårlig vær

 

Dessverre var det overskyet på kvelden og temmelig vått i terrenget etter regn, så det ble ingen tur til NOVA denne gangen. Etter en god middag, utlodning og god prat og stemning mellom deltakerne, viste vi som erstatning for egne observasjoner filmen «Jakten på en ny planet» som dreier seg om byggingen av James Webb Space Telescope.

- Rune Solberg

Ta kontakt!

Rune Solberg (observatorie-leder)

33 46 14 46

Loading ...