Mulig romfartstur til USA i 2024

På dette møtet tok vi opp igjen tråden fra forrige møte med en litt mer inngående diskusjon om gjennomføring av en mulig tur til USA i 2024 for å se solformørkelsen og besøke romfartssentra langs Den meksikanske gulf. Rune Solberg gjennomgikk omtrent samme presentasjon som sist, men vi brukte mer tid på å diskutere mulig gjennomføring langs en tenkt reiserute.

Ivar Johansen, som har mye kontakt med NASA-sentra, var også til stede og kunne supplere med informasjon.

Vi ser for oss å starte med solformørkelsen 8. april 2024. Den totale formørkelsessonen går gjennom Texas fra sørvest til nordøst. Observasjonsstedet vil typisk kunne ligge et sted mellom Austin og Dallas. Deretter reise til Houston med Johnson Space Center, videre til New Orleans-området med to andre NASA-sentra, og så nordover i Alabama for å besøke Marshall Space Flight Center i Huntsville. Til slutt sørover, inn i Florida og ned til Kennedy Space Center.

Vi hadde en god diskusjon rundt opplegget for en tur, der vi nok satser på buss på samme måte som i 2017. Ivar og Rune vil kunne kontakte romfartssentrene for å få best mulig innpass under besøkene. Om vi er veldig heldige får vi med oss en oppskytning på slutten av turen, på Cape Canaveral.

Bildetekst: Aktuelle NASA-sentra å besøke på en USA-tur langs gulfstatene i 2024. (NASA)
 

Se 'live' video fra solformørkelsen i USA

 

Kommende arrangementer

 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...