Solobservasjoner under gode forhold i juni

Helt klart vær ga flotte solobservasjoner på NOVA 18. juni 2022. Det var riktignok noe vind og turbulens, men ingen skyer. Under observasjonene fikk vi bekreftet mye aktivitet på Solen. Vi så flere grupper av ganske små solflekker, noen større flekker og flere protuberanser langs solranden gjennom hydrogenalfafilter (se bildet). Neste forsøk på solobservasjoner er 9. juli med 10. som reserve.

Solen er nå i sin syklus nr. 25. Denne begynte offisielt i september 2020. I løpet av det siste året har flere store solflekker blitt observert. Nå fremover håper vi jevnlig å få sett både solflekker, protuberanser og kanskje flares på NOVA. Filamenter langs solranden kan endre seg i løpet av minutter.

Bildemosaikken viser, fra øverst til venstre og med klokken, hele solskiven satt sammen av bilder tatt med et ASI071MC Pro CMOS-kamera (Nikolai Hansen), tre av deltakerne på solobservasjonene (Rune Solberg), utsnitt av ett ASI071MC Pro CMOS-bilde (Nikolai Hansen) og en protuberanse fotografert med et Samsung Galaxy S20 av okularet med hydrogenalfafilter (Kristian André Gallis). Teleskopet som ble benyttet, var Vega Syd (Meade LX200 40 cm).

På NOVA har vi solfilter for hvitt lys som slipper gjennom 1/1000 % av sollyset gjennom hele det visuelle området slik at fargebalansen blir naturlig, samt hydrogenalfafilter som er spesialdesignet for å slippe gjennom den smale emisjonslinjen fra ionisert hydrogen på 656,28 nanometer med en båndbredde på 0,9 ångstrøm.

Vel møtt på solobservasjoner i sommer! Ta gjerne med barn og venner på solobservasjonene. Selv om man ikke er veldig dreven i astronomiske observasjoner, får man lett stort utbytte av solobservasjoner.

- Rune Solberg

 

Se 'live' video fra solformørkelsen i USA

 

Kommende arrangementer

 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...