Romsøppelutfordringer

En god stund nå har medlemsmøtene våre for det meste funnet sted på Holms i Larvik. Den siste tiden har det imidlertid vært vanskelig å få plass der, så nå har vi funnet et nytt lokale vi ønsker å prøve ut, Skjeestua i Stokke. 

Fredag 28. oktober var det da klart for et nytt medlemsmøte med foredrag. denne gangen i nytt lokale. Foredragsholder var Yngvild Andalsvik, som er fagsjef for romovervåking ved Norsk Romsenter.

Yngvild kunne fortelle oss at det ikke kun er på Jorden at forsøpling er et problem. Dette gjelder også i det nære verdensrom. Rundt 26 000 biter romsøppel blir per i dag overvåket i bane rundt Jorden. I tillegg finnes det ytterligere større mengder mindre fragmenter som ikke kan spores. Økningen i antallet satellitter, særlig i lav jordbane, aktualiserer utfordringen med romsøppel ytterligere, både i form av kollisjonsvarsler, mulige kollisjoner og generering av mer romsøppel.


Mangelen på trafikkregler i rommet gjør heller ikke slike situasjonen lettere å håndtere. Dette er også et tema som diskuteres på internasjonale arenaer som i FN, World Economic Forum og i G7-gruppen, hvor landene har forpliktet seg til å jobbe for sikker og bærekraftig bruk av rommet. Framveksten av ulike aktører og aktiviteter i rommet fører også til større bredde i type aktiviteter og teknologier som utvikles, inkludert teknologi for fjerning av romsøppel og reparasjon av satellitter i bane. Disse har et interessant forretningspotensiale.

Spørsmålsrunden etter foredraget viste at publikum hadde fått noe å tenke på. Vi må rett og slett lære oss å ikke grise til så forferdelig over alt hvor vi ferdes.

Skjeestua viste seg å være et fint lokale, så vi prøver oss nok på flere samlinger der.

 

Se 'live' video fra solformørkelsen i USA

 

Kommende arrangementer

 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...