Meteorkamera

DSE er tilknyttet Norsk meteornettverk og har et kamera satt opp på Verningen i Larvik kommune. Foreløpig har vi bare ett kamera som peker mot nord. Vi ønsker imidlertid å utvide kamerariggen med flere kameraer slik at vi dekker hele himmelen. 

Himmelen overvåkes kontinuerlig og eventuelle deteksjoner blir automatisk rapportert inn og samkjørt med observasjoner fra andre stasjoner i Norge.

DSE meteorkamera (CAM1, Nord)
DSE meteorkamera. Oppdateres hvert 15. minutt. Klokkeslett er oppgitt i UTC. Last siden på nytt for å oppdatere.

Lenker:

 

Se 'live' video fra solformørkelsen i USA

 

Kommende arrangementer

 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...