Kraftig bolide fanget på film

DSE sin meteorkamerarigg i Larvik, som er tilknyttet Norsk Meteornettverk, fanget natt til søndag en kraftig bolide på film. Kamerariggen består av 4 kamera som hele tiden tar video av nattehimmelen, og det var kamera 1 som fanget boliden i natt. I følge de automatiske registreringene dukket meteoren opp kl. 01.08.49. Meteoren ble også fanget opp av Norsk Meteornettverk sine kameraer i Kristiansand, Oslo og Trondheim, i tillegg til at det er kommet mange rapporter fra privatpersoner. Det er også blitt rapportert om buldring etter lysglimtet. 

I følge de automatiske registreringene eksploderte meteoren 31 km over bakken og hadde en inngangshastighet på 16,9 km/s. Lysstyrken på det kraftigste var så høy at landskapet på bakken ble opplyst. En «vanlig» flott meteor når kanskje en lysstyrke på 300-400, men denne viser en lysstyrke på over 2500 på DSE sitt kamera. På registrerignen i Oslo er lysstyrken over 3500. Dette må ikke sammenlignes med magnitude som astronomene gjerne bruker for å beskrive lysstyrken på stjerner og andre himmelobjekter, men er en skala som benyttes for å sammenligne lysstyrken på meteorer på slike videokameraer.

Norsk Meteornettverk holder nå på å samle inn observasjoner fra alle kameraene i deres nettverk for å beregne banen til meteoren og kunne beregne om det er noe som nedfall fra meteoren som kan ha landet på bakken, altså en meteoritt. De første beregningene viser meteoren falt over Modum og Lier i Viken fylke, men dette må beregnes nøyere.

DSE har vært i kontakt med øyenvitner som overnattet ute i Finnemarka mellom Modum og Lier i natt. De forteller at de «så et voldsomt lys fra meteoren rett over oss og et grønnaktig lys fra restene på himmelen rett over oss.»

 

Se 'live' video fra solformørkelsen i USA

 

Kommende arrangementer

 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...