Startskuddet går for stor utbygging på NOVA som gir «vanlige folk» vindu mot Universet

Lørdag 12. februar gikk startskuddet for en stor utvidelse på Norges største astronomiske observatorium NOVA like ved Hvarnes i indre Vestfold. Takket være betydelig økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, SpareBank 1 stiftelsen BV og Gjensidigestiftelsen kan byggeprosjektet gjennomføres. Nybygget ved observatoriet vil gi betydelig bedring i tilbudet til skoleklasser og publikum generelt. Et av de viktigste målene ved prosjektet er å gi barn og ungdom muligheten til å se en mørk stjernehimmel og få innblikk i noen av de spennende objektene som befinner seg i vår galakse Melkeveien og utenfor.

Ved stortingsvalget i fjor var det mye snakk om at det nå var vanlige folks tur. Uten forbindelse for øvrig til stortingsvalget, er det dette som nå skjer på det astronomiske observatoriet NOVA. På årsmøtet til foreningen Deep Sky Exploration (DSE) lørdag 12. februar kl. 16 ble det overrakt symbolske sjekker til foreningen fra de nevnte stiftelsene. Dette til stor applaus fra deltakerne på møtet og de som fulgte med på den digitale strømmingen fra begivenheten. Gavene, kombinert med mange års oppsparte midler i foreningen, samt iherdig dugnadsarbeid vi må gjennomføre i sommerhalvåret, gjør det mulig å realisere dette spennende prosjektet.

Nybygg med mange muligheter

Foreningen Deep Sky Exploration (DSE) har i over 30 år drevet observatoriet NOVA ved Hvarnes. Der befinner det seg to observatoriebygninger med noen av landets største teleskoper. I tillegg er det en liten brakke som fungerer som varmestue. Denne er så liten at vi ikke har kunnet samle grupper innendørs. Undervisning og foredrag med audiovisuelt utstyr skjer derfor utendørs. Brakken er dessuten i dårlig stand med mye råte og synger derfor på siste verset. I femten år har DSE spart penger for å erstatte denne, helst med et nybygg som gir større kapasitet med plass til skoleklasser, besøksgrupper og publikum. Sparepengene sammen med solid støtte fra tre stiftelser gjør det nå mulig å gjennomføre prosjektet. Forhåpentligvis blir byggesøknaden i Larvik kommune godkjent i vinter og byggeprosjektet kan begynne til våren.

Foreningen er henrykt over og takknemlig for den gode responsen på søknadene om økonomisk støtte til prosjektet. Uten denne hadde dette ikke latt seg gjennomføre. De tre som har støttet prosjektet er:

  • Sparebankstiftelsen DNB kr. 450 000 (bygning)
  • SpareBank 1 stiftelsen BV kr. 100 000 (fast innredning og teknisk anlegg)
  • Gjensidigestiftelsen kr. 92 000 (møbler og annet inventar)

Sammen med oppsparte midler er det da til rådighet ca. 1 million kroner til å gjennomføre prosjektet. Dette gjør det mulig å bygge ut observatoriet med et samlingslokale der det vil bli plass til en skoleklasse og andre besøkende innendørs. Samlingslokalet vil bli på størrelse med et klasserom, og det vil også bli tekjøkken, gang, støttefasiliteter og overnattingsmuligheter for amatørastronomer. Dette har besøkende savnet lenge siden observatoriet ble innviet for over 30 år siden. Det vil styrke observatoriets muligheter og kapasitet vesentlig til å bidra i naturfagundervisningen i skolen i Vestfold.

Med nybygget vil det bli mulig å varme seg en kald vinterdag, og undervisningen med audiovisuelt materiale kan skje innendørs. Varmestue er viktig for alle om vinteren, og lokalet vil gi bedre undervisning og bedre konsentrasjon for barn og unge rett og slett fordi man ikke fryser og dermed blir mer oppmerksom. Tiltaket er dermed med på å gi nye generasjoner av barn og unge kunnskap om verdensrommet gjennom praktisk forståelse.

NOVA gir folk et vindu mot Universet

Observatoriet gir barn, unge og voksne kunnskap om verdensrommet. Det skjer ved at besøkende grupper får innblikk i verdensrommets fascinerende objekter gjennom våre store teleskoper. Her tilbyr vi også undervisning som gir innblikk i alt fra oldtidens mytologi knyttet til stjernebildene til moderne kunnskap og hvordan Universet er bygget opp og fungerer.

Vi ønsker å nå ut til folk i bygda Hvarnes og hele Vestfold, spesielt barn og unge, med kunnskap om stjernehimmelen. Dette innebærer bedre og videre kultur- og naturfaglig forståelse av Universet og oss selv som en del av dette.

Våre forfedre har gjennom tusener av år fulgt med på stjernehimmelen. Gjennom de siste århundrer har mennesket opparbeidet stadig dypere kunnskap om det vi ser der ute, og hvordan sammenhengen er mellom våre liv på denne lille kloden og Universet omkring oss. I vår moderne tid har imidlertid mange, kanskje de fleste, barn og unge som bor i urbane strøk, knapt nok sett en helt mørk himmel der flere tusen stjerner kan ses.
Ved å besøke NOVA får de se en mørk himmel, blir kjent med stjernebildene, de klareste stjernene og planetene. De lærer også om vår galakse Melkeveien og at det er milliarder av andre, liknende galakser der ute. Gjennom faktisk å se slike objekter gjennom teleskoper, vil kunnskapen og forståelsen av sammenhenger feste seg. Mange barn og unge som har besøkt NOVA gjennom over 30 års drift, fikk enda sterkere motivasjon for å studere i naturfaglig retning.

Varmestue er også viktig for andre besøksgrupper og publikum. Her vil besøkende kunne få med seg foredrag og spise en matbit mens man får varmen i seg. Vi vil også arrangere bildeutstillinger som bl.a. viser hva man har oppdaget med romteleskopet Hubble og nå i årene framover med det nye Webb-teleskopet.

Frivillig arbeid og bærekraftig observatorium

Vi har et nært samarbeid med bygda Hvarnes. Observatoriet ligger på en vakker ås som er et sentralt turmål for bygda og omegn. Grunneier og bygda støtter opp om observatoriet, og tilbake gir vi innbyggerne innblikk i stjernehimmelens mysterier på klare kvelder i den mørke årstiden.

Bygget vil bli påbegynt til våren når byggetillatelse forhåpentligvis foreligger. Grunnarbeidet vil bli gjort på våren, bygningen satt opp på sommeren og innredning og møblering vil skje utover høsten. Planen er innvielse senhøstes 2022.

Alt arbeid gjøres på dugnad av foreningens aktive medlemmer som inkluderer mange yrkesgrupper, inklusive håndverkere. Pengene vil kun gå til innkjøp av bygningsmoduler, bygningsmaterialer, innredning og møbler og til transport av alt dette. Transport er ingen uvesentlig utgift siden observatoriet ligger på en fjelltopp uten vei helt frem.

For å få pengene til å strekke lenger til, vil vi undersøke muligheten av å kjøpe pent brukte møbler, f.eks. fra en bedrift. Dette støtter også opp om vårt mål at observatoriets virksomhet skal være bærekraftig. Bl.a. er vi i dag selvforsynte med strøm fra et solcelleanlegg og vindmølle. Vann samles fra tak i cisterne, og oppvarming skjer med ved. Dermed er observatoriet 100 % selvforsynt og gir minimalt miljøavtrykk. Den nye bygningens plassering i flukt med terrenget bidrar ytterligere til dette.

 

Kommende arrangementer

 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...