Medlemsmøte om Juno og utforskingen av Jupiter

For å forstå Solsystemets historie må man forstå Jupiter. Siden 2016 har romsonden Juno gått i bane rundt kongen av planetene.

Onsdag 20. april klokken 19 møtes vi på Holms (Gamle Ravei 345, Larvik) for et medlemsmøte med foredrag. Denne gangen er det foreningens formann, Ragnvald Irgens, som skal fortelle litt om hva Juno-ferden har lært oss om hva som skjuler seg under skylaget på Solsystemets største planet. Vi skal også se på hva man ønsker å finne ut av de nærmeste årene, nå som den primære delen av ferden er over, og hvordan dette legger grunnlaget for fremtidige ferder til Jupiter-systemet.

Velkommen!

 

Kommende arrangementer

 

Se foredraget om Romvær og superstormer m/Pål Brekke

6 gode grunner til å bli medlem

  1. Medlemsbladet Astro Rapport gis ut 4 g. pr år
  2. Godt utstyrt observatorium NOVA
  3. Flere typer arrangementer som passer for alle aldre
  4. Forening for både romfarts- og astronomiinteresserte
  5. Medlemmer med høy kompetanse, som de gjerne deler av
  6. Sosiale sammenkomster hvor vi treffes rundt en felles interesse
Loading ...