Informasjonsvirksomhet

Et viktig grunnlag for DSEs vekst har vært å gjøre seg kjent gjennom media. Derfor fikk DSE allerede i 1984 en informasjonsansvarlig (den gang het det PR-leder). DSE har nesten hvert år gjennom sine 25 år dukket opp i en og annen avis.

Les mer …

Loading ...