Info

DSE er tilknyttet Norsk meteornettverk og har et kamera satt opp på Verningen i Larvik kommune. Foreløpig har vi ett kamera som peker mot nord. Vi ønsker imidlertid å utvide kamerariggen med flere kameraer, slik at vi dekker hele himmelen. 

Himmelen overvåkes kontinuerlig og eventuelle deteksjoner blir automatisk rapportert inn og samkjørt med observasjoner fra andre stasjoner i Norge.

Bildet under oppdateres hvert kvarter. Her kan du også sjekke om det er klarvær.

DSE meteorkamera (CAM1, Nord)
DSE meteorkamera. Oppdateres hvert 15. minutt. Klokkeslett er oppgitt i UTC. Last siden på nytt for å oppdatere.

Lenker: