Planene klare for GAOs endelige innspurt på NOVA

Etter en lengre pause i gruppen er vi nå i full gang igjen. På gruppemøtet 28. februar fikk vi laget en årsplan for hvordan vi skal komme i mål med instrumenter og styringssystemet til Phoenix-teleskopet. Når dette er på plass vil teleskopet kunne styres fra PC-konsoller i domen og kontrollrommet (siderommet).

En egen PC brukes til å styre instrumentene (spektrograf og CCD-kameraer), samt analysere dataene som lastes ned fra instrumentene. Spesielt utfordrende er kommunikasjonssystemet som må settes opp. Data skal overføres via forskjellige systemer og protokoller, og samtidig være kompatibel med mye forskjellig programvare. Komponentene som skal monteres på teleskopet, er vist skjematisk i figuren nedenfor (teleskopet er CDK-20, og det er montert på en Meade LX200 montering).

CDK-20

Ta kontakt!

Rune Solberg (gruppeleder)

33 46 14 46

Loading ...