Gruppe for Astrofysiske Observasjoner (GAO)

Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA arbeider med fysiske målinger og beregninger på astronomiske objekter basert på spektroskopiske, fotometriske og astrometriske måleteknikker.

Gruppens hovedinstrument er Phoenix-teleskopet, et PlaneWave CDK20-instrument med diameter på 50 cm.

Til teleskopet finnes diverse instrumentering, bl.a. to CCD-kameraer (SBIG ST-7 og ST-8), filterhjul med fotometriske filtre og en spektrograf (SBIG SGS). Gruppen foretar målinger av spektra til f.eks. planeter, stjerner, emisjonståker og galakser for å bestemme fysiske og kjemisk forhold, samt fotometriske målinger av variable stjerner for å avdekke fysiske forhold i stjernene og astrometriske målinger på kometer og asteroider for baneberegninger. Det blir gitt kurs med opplæring i bruk av instrumenteringen og framgangsmåter i astrofysiske målemetoder.

Phoenix-teleskopet med spektrograf

 

Ta kontakt!

Rune Solberg (gruppeleder)

33 46 14 46

Loading ...