Gruppe for romfart

"One small step for man, one giant leap for mankind." Med disse ordene skrev Neil Armstrong historie, da menneskene for første gang i historien satte fot på en annen klode for 50 år siden, 21. juli 1969.

Romfartsgruppen driver med ulike aktiviteter innen både bemannet og ubemannet romfart.

Vi har vært med på å planlegge flere ekspedisjoner både til USA og i Europa for å overvære ulike romfartsrelaterte hendelser, inkludert den siste oppskytningen av romfergen, Atlantis, i 2011. 

Ved siden av turer i inn- og utland driver også gruppen med bygging av modellraketter og oppskytning av disse. I fravær av vårt eget Kennedy Space Center har vi gjerne gjort disse oppskytningene på jorder langt fra folk vår og høst.


Noen av deltakerne i Romfartsgruppen på DSE Ekspedisjon 2011 samlet i en gammel oppskytningsbunker på Cape Canaveral.

Ta kontakt!

Terje Slettebø (gruppeleder)

454 57 094

Loading ...