Gruppe for astrofoto

Gruppen jobber nå med å sette opp lister over objekter som egner seg til forskjellige objektiver. Digital bildebehandling i etterkant er også noe gruppen fokuserer på for å få frem så mange detaljer som mulig i objektene. Gruppen bruker også tid til opplæring og øvelse med ekstrautstyret som er på NOVA for å utvikle oss innen astrofoto. Det blir gitt kurs med opplæring i bruk av instrumenteringen og framgangsmåter for astrofoto.

Gruppens historie

Gruppe for astrofysikk ble formelt opprettet i 2008, og da som en videreføring av den tidligere Gruppe for CCD-observasjoner. CCD-gruppen ble opprettet i 1993, men også før det hadde NOVA mye fokus på instrumentell astronomi og dets muligheter innenfor astrofysikk. I siste halvdel av 1980-tallet, mens byggevirksomheten på NOVA gikk for fullt, gikk vi med planer om å bygge vårt eget CCD-kamera. Det var på et tidspunkt amatørastronomer hadde fått opp øyne for mulighetene med CCD, og bladet Sky & Telescope brakte reportasjer om et par amatørastronomer som hadde bygget sine egne CCD-kameraer. Men vi støtte raskt på vanskeligheter fordi produsenter av CCD-brikker ikke ville gi fra seg dokumentasjon.

Da Phoenix-observatoriet ble innviet i 1990 med sitt 40 cm newton speilteleskop på en egenutviklet montering med friksjonsdrev, var det et av de største og mest moderne amatørinstrumenter i landet. Vi innledet et samarbeid med Ragnvald Pettersen ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo om bruk av deres portable fotometer på NOVA. Det ble gjennomført kurs der Pettersen lærte oss opp, og vi gjorde de første tester med instrumentet på datidens Phoenix-teleskop. Instrumentet var imidlertid stort og rigid, og ikke helt ufarlig da det brukte høy elektrisk spenning.

Da de første CCD-kameraene for amatører kom på markedet var vi ved NOVA raskt ute og så mulighetene til å gjøre fotometri med CCD-kameraer. Observatoriet fikk et ST-6 CCD-kamera, som var et av de første (nr. 6) som Santa Barbara Instrument Group (SBIG) hadde laget. Men det koster ofte å være først ute med ny teknologi. Det viste seg at det var flere feil med kameraet, så det gikk derfor et halvt år og mye slit før vi kunne ta det første bildet i romjulen 29. desember 1992. 

Loading ...