Romfartsgruppen reetableres etter besøk på Peenemünde

I tillegg besøkte vi øya Ven der Tycho Brahe 400 år tidligere grunnla den moderne, observerende astronomien. Vi besøkte også planetariet i København ved samme navn, samt mange spennende turistattraksjoner i Nord-Tyskland, Danmark og Sverige.

Turen var en inspirasjonskilde for alle romfartsinteresserte, så etter reisen ble det igjen fart i Romartsgruppen, som har ligget i dvale et par år. 22. januar møttes flere interesserte for å diskutere gruppens videre aktiviteter. Det ble diskutert møtevirksomhet og arbeidsform, mulige prosjekter for gruppen (f.eks. reiseprosjekter og studier), samt neste store reiseprosjekt, kanskje til USA i 2017.

Deltakerne på DSE Ekspedisjon 2014 samlet foran en V2-rakett på Peenemünde 24. september 2014.
Loading ...