Gruppens historie

I siste halvdel av 1980-tallet, mens byggevirksomheten på NOVA gikk for fullt, gikk vi med planer om å bygge vårt eget CCD-kamera. Det var på et tidspunkt amatørastronomer hadde fått opp øyne for mulighetene med CCD, og bladet Sky & Telescope brakte reportasjer om et par amatørastronomer som hadde bygget sine egne CCD-kameraer. Men vi støtte raskt på vanskeligheter fordi produsenter av CCD-brikker ikke ville gi fra seg dokumentasjon.

Da Phoenix-observatoriet ble innviet i 1990 med sitt 40 cm newton speilteleskop på en egenutviklet montering med friksjonsdrev, var det et av de største og mest moderne amatørinstrumenter i landet. Vi innledet et samarbeid med Ragnvald Pettersen ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo om bruk av deres portable fotometer på NOVA. Det ble gjennomført kurs der Pettersen lærte oss opp, og vi gjorde de første tester med instrumentet på datidens Phoenix-teleskop. Instrumentet var imidlertid stort og rigid, og ikke helt ufarlig da det brukte høy elektrisk spenning.

Da de første CCD-kameraene for amatører kom på markedet var vi ved NOVA raskt ute og så mulighetene til å gjøre fotometri med CCD-kameraer. Observatoriet fikk et ST-6 CCD-kamera, som var et av de første (nr. 6) som Santa Barbara Instrument Group (SBIG) hadde laget. Men det koster ofte å være først ute med ny teknologi. Det viste seg at det var flere feil med kameraet, så det gikk derfor et halvt år og mye slit før vi kunne ta det første bildet i romjulen 29. desember 1992.

Første bilde med ST-6 ble tatt på tampen av året 1992

I 1997 ble ST-6 skiftet ut med ST-7 som hadde fått muligheter for automatisk guiding. I 2002 ble et integrert programsystem, MaxIm, for kamerastyring, teleskopstyring, kart, objektkataloger og analyse av observasjonsresultater, kjøpt inn. Dermed kunne Phoenix-teleskopet styres fra en PC, og det var sjelden kost blant amatører den gangen.

Medlemmer i Gruppe for astrofysiske observasjoner tok i 2008 initiativ til å fornye teleskopet i Phoenix. Noe av ideen var at et nytt teleskop i Phoenix skulle bli NOVAs forskningsteleskop. «Phoenix 2-prosjektet» ble lansert på DSEs 30-årsjubileumsfest 1. mai 2008, og noen uker senere ble et 51 cm PlaneWave CDK20-teleskop bestilt gjennom Baader Planetarium i Tyskland. Teleskopet ble montert på den beste store kommersielle gaffelmonteringen (for massemarkedet) med go-to-funksjonalitet, som da var da den som Meade produserte til sine 40 cm-teleskoper.

For å nå visjonen om et forskningsteleskop trengs instrumentering. Astrofysikkgruppen ønsket å kunne drive med fotometri, astrometri og spektroskopi. Fotometri og astrometri kan vi utføre med SBIG ST-8 CCD-kameraet som var kjøpt inn i 2007. For å kunne drive med spektroskopi ble en SBIG Self-Guiding Spectrograph (SGS) kjøpt inn. Sammen med SBIG ST-7 CCD-kameraet utgjør dette en avansert spektrograf som holder vitenskapelig nivå.

Fra gruppemøte i GAO på NOVA med Phoenix-teleskopet i 2015. Foran fra venstre, Petter Moe og Ragnvald Irgens, bak, Michael Holgate og Rune Solberg
Loading ...