Astrofoto

Slik defineres Astrofoto på Wikipedia:

Astronomisk fotografering eller bare astrofotografering er fotografering av astronomiske objekter. Den karakteriseres av at man for det meste benytter svært kraftig forstørring samt at objektene man fotograferer er svært lyssvake. Normalt benyttes et teleskop med et spesielt feste for kameraet montert på okularets plass. Kombinasjonen lyssvake motiv og sterk forstørrelse gjør at lange lukketider må benyttes; så lange lukketider at jordens rotasjon blir merkbar. Man benytter derfor spesielle motordrevne stativ som vrir kameraet/teleksopet i takt med jordens rotasjon og følger på den måten de fotograferte stjernenes skinnbare bevegelse.

På NOVA forsøker vi på astrofoto i den bredeste forstand, med andre ord alt som kan fotograferes på himmelen av astronomisk karakter. Vi fotograferer alt fra nærjord-objekter som Den Internasjonale Romstasjonen, nordlys og sattelitter til galakser langt borte. Videre fotograferer vi alt fra lystterke objekter som Sola og Månen, til de mørkste støvbånd. Vi bruker også et bredt spekter av opptaksenheter, alt fra mobiltelefon, CCD-kamera til videokamera i forskjellige typer. Spennet i asrofoto strekker seg også fra veldig høy forstørrelse for å dykke ned i Månekrater til å sette kamera piggy back på et teleskop for å fotografere hele nattehimmelen med fisheye-optikk.

Med dagens digitale verktøy kan vi også korte ned eksponseringstiden for å unngå for mye støy i bildene, samt ytre påvirkning som vind og monteringens presisjon. For å få det meste ut av bildene, særlig de lyssvake objektene, er stacking (sette flere bilder samme til et) en god metode. Gruppen vil derfor også fokusere på å hjelpe gruppens medlemmer med kompetanse på digital bildebehandling i etterkant slik at det estetiske i bildet kan forsterkes.

Loading ...