Romfartsgruppens historie

Møte 19. mars 2011 i regi av Romfartsgruppen for å planlegge DSE Ekspedisjon 2011 til USA.

Resultatet ble DSE Ekspedisjon 2011 for å oppleve den aller siste oppskytningen i det amerikanske romfergeprogrammet. Det var Atlantis som ble skutt opp fra Kennedy Space Center (KSC) 8. juli 2011. I tillegg til oppskytning ble de største attraksjonene på KSC besøkt, samt Lyndon B. Johnson Space Center (JSC) i Houston, Texas, og vanlige turistattraksjoner i Orlando-området.

Siste romfergeoppskytning, STS-135, fotografert av DSE. Her ser vi Atlantis stige opp fra Kennedy Space Center 8. juli 2011.

Etter ekspedisjonen i 2011 var det ingen aktivitet i gruppen på to år. DSE arrangerte midlertid en ekspedisjon i 2014 som hadde som hovedmål å besøke Peenemünde som ligger helt øst på den tyske østersjøkysten, nesten ved grensen til Polen. Fra 1936 til 1945 lå det et forskningssenter her som utviklet bl.a. V-1- og V-2-rakettene under teknisk ledelse av Wernher von Braun. Ved 2. verdenskrigs slutt reiste Brauns forskningsgruppe til USA, der Braun og hans medarbeidere senere kom til å utvikle bl.a. Saturn 5-raketten som førte de første mennesker til Månen.

2014-ekspedisjonen hadde mange romfartsinteresserte deltakere og ga inspirasjon til å gjenoppstarte gruppen. I 2015 ble det stor aktivitet med mange møter der planer for en ny USA-tur ble diskutert, det ble vist filmer med romfartsrelaterte emner og det var sosialt samvær med pizza og brus. Gruppen fikk også interesse for modellraketter som et av medlemmene hadde drevet med en tid.  Det ble derfor gått til innkjøp av en modellrakett, som gruppen bygget på sitt siste møte i 2016. Vinteren 2017 fant den første oppskytningen sted. Det var på Gannestad i Horten. Etter den siste oppskytningen hang raketten seg opp i et høyt tre, så det ble bestemt at et større sett med raketter skulle kjøpes inn neste gang. I 2018 fortsatte gruppen med å bygge raketter etter å ha kjøpt inn et større sett. Det bygget og skutt opp flere raketter på et jorde ved Åsgårdstrand.

På møtet i Romfartsgruppen 15. desember 2016 ble den første raketten bygget.

2017 var allerede utpekt som et ekspedisjonsår da gruppen i 2015 startet med planleggingen av en tur for å besøke romfartsentra i USA. DSE Ekspedisjon 2017s hovedmål var å se den totale solformørkelsen 21. august fra Oregon. Romfartsgruppen så denne turen som en mulighet til å lage en utvidelsestur med besøk av romfartssentra rundt Den meksikanske gulfen. Planen var å reise gjennom seks stater fra Houston, via New Orleans, Huntsville, Atlanta og sørover til Orlando-området. Det ble imidlertid for få påmeldte til denne reiseopsjonen, så disse reisemålene vil heller bli mål for en egen, fremtidig ekspedisjon, kanskje i kombinasjon med oppskytning av en større rakett fra Kennedy Space Center.

Selv om det ikke ble noe av reisen langs Den meksikanske gulfen i 2017, så inkluderte ekspedisjonen andre romfartsmål. Spesielt attraktivt var det å besøke Jet Propulsion Laboratory som er verdens mest fremragende romfartssenter for ubemannede romsonder. Der fikk vi besøke laboratorier og kontrollrom for romsonder. En annen stor attraksjon på denne turen var å besøke California Science Museum der vi fikk se romfergen Endeavour.

Møte i Romfartsgruppen 13. juni 2015 diskuterer tur til USA i 2017.
Loading ...