Planene klare for GAOs endelige innspurt på NOVA

En egen PC brukes til å styre instrumentene (spektrograf og CCD-kameraer), samt analysere dataene som lastes ned fra instrumentene. Spesielt utfordrende er kommunikasjonssystemet som må settes opp. Data skal overføres via forskjellige systemer og protokoller, og samtidig være kompatibel med mye forskjellig programvare. Komponentene som skal monteres på teleskopet, er vist skjematisk i figuren nedenfor (teleskopet er CDK-20, og det er montert på en Meade LX200 montering).

CDK-20
Loading ...