Gruppe for romfart

Vi har vært med på å planlegge flere ekspedisjoner både til USA og i Europa for å overvære ulike romfartsrelaterte hendelser, inkludert den siste oppskytningen av romfergen, Atlantis, i 2011. 

Ved siden av turer i inn- og utland driver også gruppen med bygging av modellraketter og oppskytning av disse. I fravær av vårt eget Kennedy Space Center har vi gjerne gjort disse oppskytningene på jorder langt fra folk vår og høst.


Noen av deltakerne i Romfartsgruppen på DSE Ekspedisjon 2011 samlet i en gammel oppskytningsbunker på Cape Canaveral.
Loading ...