Gruppe for Astrofysiske Observasjoner (GAO)

Til teleskopet finnes diverse instrumentering, bl.a. to CCD-kameraer (SBIG ST-7 og ST-8), filterhjul med fotometriske filtre og en spektrograf (SBIG SGS). Gruppen foretar målinger av spektra til f.eks. planeter, stjerner, emisjonståker og galakser for å bestemme fysiske og kjemisk forhold, samt fotometriske målinger av variable stjerner for å avdekke fysiske forhold i stjernene og astrometriske målinger på kometer og asteroider for baneberegninger. Det blir gitt kurs med opplæring i bruk av instrumenteringen og framgangsmåter i astrofysiske målemetoder.

Phoenix-teleskopet med spektrograf

 

Loading ...