Aktivt år i astrofysikkgruppen til tross for pandemien

Første helg ble det byttet ut og forbedret en del komponenter i datastyringssystemet til Phoenix-teleskopet. Strømforsyningsrigg, gasslampemontering (for spektral kalibrering) og kobling mellom spektrograf og CCD-kamera ble sendt til mekanisk verksted for modifikasjoner i februar. Da disse tingene var ferdige, ble imidlertid Norge stengt ned på grunn av koronapandemien. Samfunnet ble gradvis åpnet opp igjen fra slutten av april, men da kunne deltakerne ikke jobbe sammen pga. smitterisiko. Videre arbeid ble hver for oss i gruppen, men vi fikk allikevel gjort mye og kommunisert via nettmøter og epost.

Utover sommeren og høsten ble det jobbet med drivverk og balansering av teleskopet, i en periode med mindre smittepress. Et friksjonsproblem i deklinasjonsaksen ble fjernet, og det ble laget et nytt og symmetrisk motvektsystem som baserer seg mer på moment enn det gamle slik at monteringen ikke overbelastes av vekt. Et digital «fokusmeter» ble også fullført rett over årsskiftet.

Gruppens planer for vinteren og våren 2021 er å teste ut modifikasjonene mer, utføre kalibrering av spektrografen og lage kursopplegg for bruk av teleskop og astrofysiske måleinstrumenter.

Loading ...